Reklamplats

Exponera ditt företag med kampanjer

på våra bildskärmar eller via dekaler

på fordonen.

Du kan välja mellan taxi eller limousine exponering.

Varför inte båda?

I ditt avtal ingår produktion av ditt material.

Du kan välja på tre olika exponeringar:

Kvartal, halvår, helår.

Kontakta oss för offert!

Tel: +46 (0)498-500 77