top of page

Information gällande Coronaviruset (Covid19)

Senaste uppdatering: 2021-11-26

Säkerheten är alltid högsta prioritet hos oss. Företaget har normalt ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även Coronaviruset (covid-19).

Limo Gotland följer myndigheternas riktlinjer och utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Vi värderar dagligen aktuellt läge och tar vid behov nya beslut.

Det här gäller just nu och vi har nedan samlat en lista med åtgärder vi vidtagit för att skydda dig, vårt företag & medarbetare samt vad vi alla kan tänka på för att minska spridningen av Corona (Covid-19).

  • Fordonen hålls rena, och torkas av regelbundet med handsprit eller liknande. Vi ägna särskild uppmärksamhet åt de platser som folk berör, till exempel dörrhandtag invändigt och utvändigt, kortterminal och andra hårda ytor.

  • Vi ser till att ALLA är informerade av vikten av att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.

  • Handsprit kan vara ett alternativ om händerna inte kan tvättas. Om möjligt används handsprit med en styrka på ca 75 % alkohol.

  • Om du ska nysa, nys i armvecket. På så sätt bidrar du till att skydda dig själv och din omgivning!.

  • Anställda och kund med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma. De ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Den som varit sjuk ska vänta minst två dygn efter att ha blivit frisk innan hen går till jobbet igen.

  • Följ noggrant myndigheters rekommendationer. Vi har beredskap för att styra om verksamheten snabbt ifall nya rekommendationer skulle komma.

  • Aktuell information från Folkhälsomyndigheten hittar du här.

  • Ring 1177 om du behöver råd kring din hälsa!

Tillsammans för din bekvämlighet & säkerhet!

bottom of page