top of page

Limo Gotland ’s persondatapolicy

 

Limo Gotland (härefter ”vi, ”oss, eller ”vår”) behandlar dina personuppgifter i vår roll som transportör, enligt denna persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy).

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

 

  1. Personliga Upplysningar

 

  1. Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal, eller personupplysningar som vi får från andra enligt 1.2. De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis:

 

  • Kontaktinformation; förnamn, efternamn, adress,

      e-mail och telefonnummer.

  • Fotodokumentation som är en del av vår kvalitetssäkring.

 

  1. Vi kan få upplysningar om dig från andra som du har bett om hjälp ifrån.  Det kan t.ex. vara annan leverantör.

     

2          Användning av sina personliga upplysningar

2.1       Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av servicemässiga tjänster              till dig gällande taxiresa & limousineupplevelse.              

2.2       Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig och ditt sällskap som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla syftet.

3.         Lagring av dina personliga upplysningar

3.1       Dina personliga upplysningar lagras hos en extern leverantör utvald av oss. Vi använder Google drive och Google calender.

3.2       Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför dataskyddsförordningen.​

 

3.3      Tillsammans med Databehandlaren ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina                           personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka                 informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

4         Delning​

 

4.2      Vi delar inte dina personliga uppgifter utan att meddela dig först.

 

5.        Radering av personliga upplysningar

5.1      Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller syftet, eller krävs enligt lag.

5.2      Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre.  Informationen raderas allra senast 10 år efter utfört uppdrag.

6.        Dina rättigheter

6.1      Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

6.2      Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

6.3      Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00

           eller e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

 

7           Ansvarig för data

7.1       Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

 

7.1.1

           Limo Gotland
           Org.nr: 6503234616SE
           Fardhem Överburge 123, 623 52 Hemse
           +46 498-500 77
           info@limogotland.se

bottom of page