top of page
PrePay - Swish

Gäller dig som vid bokning uppmanats att förskottsbetala din resa eller delar därav!

Vänligen ange ditt för & efternamn för att säkerställa identifiering av det belopp som vi angivit till dig.

Observera att din bokning är giltig först efter mottagen betalning!

Applies to you who were asked to prepay your trip or parts of it when booking! Please provide your first & last name to ensure identification of the amount we have provided to you. Please note that your booking is only valid after payment has been received!

swish-QR-large.png
Ange ditt namn!
Genom att betala så förstår och samtycker jag till de villkor som gäller för min bokning!

By paying, I understand and agree to the conditions that apply to my booking!
bottom of page